dinsdag 5 juli 2011

Agressief en assertiefAgressief gedrag wordt wel eens verward met assertief zijn. Agressiviteit kan ontstaan bij mensen die juist assertiviteitsproblemen hebben. Sommige mensen die in bepaalde situaties niet goed weten te handelen en proberen conflicten of problemen uit de weg te gaan, kunnen soms knappen waardoor de subassertiviteit omslaat in agressiviteit.

Wat is precies assertiviteit?

Als iemand assertief is, dan kun hij / zij goed voor zijn eigen mening en standpunten opkomen zonder dat daarbij een gesprekspartner in diskrediet wordt gebracht en zonder agressie. Voor verlegen en introverte mensen is dit vaak erg moeilijk, zij blijven liever op de achtergrond en proberen conflicten zoveel mogelijk uit de weg te gaan.
Eigenlijk ben je assertief als je een goede balans kunt vinden tussen het behartigen van je eigen belangen terwijl je ook rekening houdt met de belangen en waarden van anderen. Als je teveel rekening houdt met anderen en minder met je eigen belangen bezig bent wordt dit ook wel sub assertief genoemd, maar als je juist teveel met je eigen belangen bezig bent en totaal geen waarde hecht aan wat anderen zeggen of denken, dan wordt dat vaak agressief genoemd.
Het is mogelijk om een assertiviteitstraining te volgen waarbij je wordt geleerd hoe je in bepaalde situaties kunt reageren. Vaak komen assertiviteitsproblemen voort uit ervaringen uit het verleden. Bij een assertiviteitstraining wordt gekeken waar deze problemen vandaan komen en wanneer ze zijn ontstaan. Mede hiermee kunnen problemen aangepakt worden waardoor je leven veel lichter en harmonieuzer wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten